Check in at work van All-Connects is de juiste en wettelijke aanwezigheidsregistratie op werkplaatsen.


De aanwezigheidsregistratie van All-Connects op werkplaatsen

Principe check-in-at-work:

Sinds 1 april 2014 is de wet van 8 december 2013, die de registratie verplicht van mensen die werken in onroerende staat, van kracht geworden. 
De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totaalbedrag  gelijk aan of hoger is dan € 800.000 ex btw. Het gaat hier om contracten gesloten door aannemers bij één en dezelfde opdrachtgever.

               

Waarom registratie op werven?

De registratie van de aanwezigheid van mensen op werven of plaatsen waar werken worden uitgevoerd in onroerende staat, vloeit voort uit de wet betreffende het welzijn van de werknemers. Dankzij de registratie van de mensen op de werven bestaat geen twijfel meer over wie op welke werf heeft gewerkt.

Actie tegen oneerlijke concurrentie. Door precies te weten wie in welke hoedanigheid op welke werf heeft gewerkt, legt het systeem sociale fraude aan banden. 

Wanneer geldt de check-in-at-work?

De registratie is verplicht voor werkplaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag groter of gelijk is aan € 800.000 ex btw. U moet de aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is:

- tijdens de werken
- bij aanvang van de werken


        

Wie moet zich registreren?

  • Alle personen die werken uitvoeren aan onroerende staat op de werkplaats.De bouwdirectie belast met het ontwerp
  • De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk
  • De coördinator veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk.

Wie is verantwoordelijk voor de registatie van het personeel op de bouwwerf?

Het is niet de opdrachtgever (bouwheer) die het apparaat vor de registratie ter beschikking moet stellen en beheren, maar de aannemer die de werken uitvoert heeft de verplichting om het nodige te doen en de registratie in orde te brengen. De registratie dient te gebeuren alvorens de werken van start gaan --> bvb s'morgens voor het werk.


Hoe werkt de registratie via All-Connects?

 
   

Volgende gegevens worden eenvoudig uitgelezen en doorgestuurd via de webapplicatie van All-Connects naar de RSZ:

  • Dallassleutels
  • RFID-bagde
  • Construbadge
  • Barcode identiteitskaart (1D)
  • QR-code Limosa (2D)
  • Willekeurige QR-code

De registratiesystemen van All-Connects worden standaard uitgebreid met een hoop opties en rapporten, op maat gemaakt voor de bouwsector:

Zo geniet u eenvoudig van volgende voordelen:

automatische CO2-taksberekeningprestatieblad per werknemer- automatische mobiliteitsberekening


beveiliging van uw voertuigen en materiaal


nauwkeurige opvolging van voertuigen en personeel

Klik hier : Neem gerust contact op met ons! Onze adviseurs komen vrijblijvend op bezoek bij u op kantor om onze oplossingen voor te stellen.


All-Connects
Satenrozen 3
2550 Kontich
België

T. +32 (3) 289 55 35
F. +32 (3) 231 50 24

All Connects Belgium

Satenrozen 3, 2550 Kontich - Belgiƫ | Tel: +32.(0)3/289.55.35 - Fax: +32.(0)3/231.50.24 | E-mail: fleet@all-connects.be
| BTW: BE 0477 167 546 | HR: RPR Antwerpen | IBAN: KBC: BE40 7330 5625 3663 | BIC/SWIFT: KREDBEBB | IBAN: BNP: BE37 0013 7170 8928 | BIC/SWIFT: GEBABEBB |

Track & Trace Sitemap